Dopravní andělé, 2006

V čtvrtek 20.4. 2006 zaznamenal kamerový systém Technické správy komunikací v Praze podivnou anomálii. Na desítkách míst určených převážně automobilovému provozu se po šesté hodině ranní objevili andělé. Podle očitých svědků drželi od rána do večera ochranou ruku nad chodci a cyklisty, a protože se ten den nikomu z nich nic nestalo, dá se jen usuzovat, že to byli jejich andělé strážní. Odkud se vzali, kam poté zmizeli a proč nejsou na ulicích každý den, se bohužel nepodařilo zjistit.