konference, firemní a korporátní akce

Při kultivované fotodokumentaci konferencí a firemních akcí se pokouším kombinovat nezbytný popis všech důležitých lidí a momentů s kreativním přístupem, volím neobvyklé úhly záběru, snažím se využívat přirozené světlo, zaznamenat akci, pohyb, gesto - takové fotografie se pak mohou stát ozdobou webových stránek a výročních zpráv, firma je může poskytnout v rámci mediálního servisu periodikům požadujícím tu nejvyšší kvalitu, dobře udělané fotografie mohou výrazně zlepšit image firmy v očích ostatních. Pravidelně spolupracuji s Českou asociací elektronických komunikací, Domem zahraničních služeb, AT&T a dalšími.