Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy o.p.s., 2014